Jumalan pyhyyden tunteminen

Lainaus kirjani Kirkkauden kutsu luvusta Jumalan tunteminen:

Raamatun mukaan terve suhde Jumalaan edellyttää Herran pelkoa. Herran pelko on Jumalan läheisyyttä, kunnioittamista ja kuuliaisuutta Hänelle. Herra on pelottava, koska Hän on suuri, pyhä ja hyvä. Jumala on rakkaus, ja rakkaus karkottaa pelokkuuden. Herran pelkääminen ei siis ole pelossa elämistä. Se saa meissä aikaan neljä asiaa. Ensinnäkin se johtaa ylistykseen. Toiseksi se johtaa oman syntisyytemme ja avuttomuutemme tuntemiseen. Kolmanneksi se johtaa kiitollisuuteen Hänen hyvyydestään. Neljänneksi se johtaa kuuliaisuuteen.

 
Meidän tulee pelätä yksin pyhää ja kaikkivaltiasta Herraa. Herran pelko alkaa Hänen pyhyytensä tuntemisesta. Paavali tiivistää Jumalan menetelmän Hänen pyhyytensä kohtaamiseen:
 
Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta Hänestä pois kääntyneitä kohtaan, mutta Hänen hyvyyttään sinua kohtaan, jos pysyt Hänen hyvyydessään; muuten sinutkin hakataan pois. (Room 11:22)
 
Hänen hyvyytensä merkitsee syntien anteeksiantamista, Jumalan tuntemista ja uutta elämää Kristuksessa. Jumalan laista tulee viitekehys, jonka puitteissa saamme elää miten haluamme.
Jumalan ankaruus taas tarkoittaa, että Hän on tinkimätön sen suhteen, mikä on hyvää. Joustaminen ei olisi edes teoriassa mahdollista, sillä tämä hyvyys on suora seuraus Hänen pyhyydestään. Paavali myös vääntää rautalangasta, että jos Kristukseen kastettu lakkaa noudattamasta Jumalan tahtoa, hän lakkaa kuulumasta Jumalan kansaan, eikä siis enää ole osallinen Uudesta liitosta ja sen eduista.
Erityisesti Jumala tahtoo meidän pitävän pyhänä seuraavat neljä asiaa:
  1. Oman nimensä, koska Hän Itse on pyhä.
  2. Veren, koska siinä on henki ja elämä.
  3. Avioliiton, olimmepa itse aviossa tai emme, sillä se on lupaus Hänen paluustaan hakemaan omiaan.
  4. Lepopäivän, sillä se on kuva Hänen iankaikkisesta kirkkaudestaan.
Laajemmin Jumalan pyhyydestä seuraa ehdoton vaatimus elää Hänen tahtonsa mukaan. Jumala on ilmoittanut tahtonsa Sanassaan, erityisesti laissaan. Hän on tiivistänyt sen monin eri tavoin. Profeetta Miika kysyy retorisesti:
Mitä minä uhreja voisin tuoda Herran eteen, kumartua korkeuden Jumalan eteen? Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä on hyvä. Mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä? (Miika 6:6,8)
Kaikki, mikä ei ole tämän mukaista, on syntiä.
Tämä koskee kaikkia ihmisiä, erityisesti kristittyjä. Julistaessaan, että oli tullut täyttämään lain, Jeesus tarkoitti tulleensa kertomaan, miten se pitää ymmärtää. Suurin osa Vuorisaarnasta keskittyy tähän. Hänen tulkintansa on ankarin mahdollinen ja Hän tulee soveltamaan sitä tuomitessaan meidät kaikki tekojemme mukaan.
Taivasten valtakuntaan pääsee vain se, joka elää Jumalan tahdon mukaan. Vaikka joku olisi profetoinut, ajanut pois pahoja henkiä tai tehnyt voimallisia tekoja Jeesuksen nimessä, Jeesus karkottaa hänet luotaan, ellei hän ole ollut kuuliainen Jumalalle. Kristuksessa elävät ovat kuuliaisia Hänelle. Joka ei ole, ei elä Kristuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

5 × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.